Mey kar lu jidagi tumare nam

  

    Bas ithna kafi hey….
     Mey samnesey akar tume 
     ijahar karlu khy 
    Tumsey jada tumsey pyar kar lu khy
    Kudha sey jada tumsey pyar kar lu
    Tumey palko par rakha lu to
    Mey kudha sey pahle 
     tumey rakh lu to
    khy to ithna kafi hey khy
    Mey  tumare samney 
     tumey yadha kar lu khy
   Mey har samy tumey 
    yadh kar lu khy 
  Mey kar lu har din tumare nam
    Har rath tumare hi. Nam 
    kar luto khy to ithna kafi hey khy
  Mey ager akho. Mey akhe dal 
    kar betu tu chalega khy
  Mey dil ko sabahal kar betu to khy
  Mey agar kar lu jidhagi tumare
  namTo chalega khy
  Dil hatele par o ithana kafi hey khy
   Mey ager khobo ko tumare 
   nam kar luto khy
 May khobo ko tumare nam. 
   Kar lu to khy
  Palko par tumare nam kar lu khy
 Mey har sajde mey tumey rakha lu to
 Mey tumare muskan key liye 
 jiya kru to chlage khy
  Mey har wakth tumey dikhte raho
  Mey tumare musakan key 
  liye bikta rahu to chlega khy
  Mey bas tumare liye likha
  kru to Chlega khy
    
        

Leave a Reply