Hameye dosti hey bas tik hey filala hey


Hamey dosti hey bas tik hey filala… 

     Bath ithnisi bate hey jo dil mey ata hey oo panopar atta hey  ye bath hey 12th ki sub ney khaha jaruth padegi to mankar subki bath jana pada to man kar sub ki bath toda ajib lagata hey bas vahi yek feeling thi khy hoga chemistry,pysics,math ki book pack kar li  

Leave a Reply