krushan vani…

jivan…. 

  Jivan mey athyth katin hey ye jivan yesey saral kasey banaya jaye yahi prshan aa raha hey na man mey isaka utar uas vakati. Mey chupa hey usakey nirnay usakey nirnay mdy uaskey chayan mey chupa hey ab jivan key katin shan hote hey jivan key uas batti hote jsey apa chal rahey hey Hey chal rahe hey or achanak kata chubh jaye  ab vikati khy krega jivan mey asa bhi usa pida key karun ya  usa pida key bhay key krun piche hat jata heyusa shok ko tik krmwy mey samay  lagye firbhi prays kre uasa kate ko. 
        Utakar usaka upyog til key tara karley usaka upyog kre dival pey lagaye nhi to usaka upyog chtre mey kredivar or bhi sudhar banaye yahi jivan mey hota hey 
            Jivan katin hey ya bahuth katin heyye mahathv purn nhi hey usey saral bananey key liye aap khy krte ho Ye mahthv purn hey Man lijeye hamey sabhiko. Marna hey har yek. Ko. Marna hey  ab ye honey wala hey to baybit kiv honachith kiv hona apkey chith honey aey khy lab hoga pralab hey ho kar raheyga jiva ney diye hey to jine hoge to. Kiv na ache vichro. Key aath ya achhesey bataye.
        Usey sakramak rup sey dikhna arbha kr ley
    Ye ap sikha liye to aap jith gaye sukha or pasanta ta sey ban jayega  sukha ya prsanta sey bhar jayega

Leave a Reply