Krushan vani

 Krushan vani…… 

   Jivan hey to laksh hey or laksh hey to marag to hoge marg hey to badhaye ayegiispey nirbhay hey ham safal hoge ya asafal yash key bagi hoge ya apyash key man lijeye apko yek kam krna hey yek parvath par chdna hey marg ki fisalan apko kahi bar irayginachodigi asey mey krege khy mny vakti.chnata hey pritikar usauski nit ko hi nast krnaka par parvth ko koi nast nhi kra sakata sadta key batti asafal ho jata hey yeska parya hey ki parivarthan sapar sidya bana de to aap bhi uas parvath par chad sakta hey ne wali pidi bhi usapar chad sakti hey

      Yahi aaney wali pidi yash layegi jivan mey prikar nahi jivan chono badla nhi badhlav chono apkiye bada apki mitr banegi apney vichr sudha rakhe  

     Apkey vichro sey bante hey apkey sabhad  sahi rakho kivki apkey sabdosey hi apkey kay apkey kary achhe rakho kivki apkey kary apki  apkey kaeyo sey apka sobhav banta hey or sobhav sey banti hey adate or adtosey sey banta hey apka charitr or apka chritr sansar key samaney ata hey adhrsh key roop mey

          Vichr ki adaesh tak ki yatr tabhi  puri hogi jab apkey viche achhe hoge apkey jivan mey apkey sasar mey apkey  vichr sahi rAkhe  

Dudh or makhan yadhi apko. Puchu apko ,yin dono mey sabhad khy hey to. Aap yahi bolege dudh saey to. Makhan banta hey saral si bath hey  to koi kahega yek taral hey to yek tos  to. Koi. Kahega yek janak hey to. Yek santan 

Nhi yen dono mey atar hey dono. Mey yek ka sudha or yek isa tara bhi dekha jata hey ager yek tit akar jasmey dudh gera ho to apa khy krge to aap. Dudh fek dete hey adi tit akar tit uas par gire jas par makhan gira ho to. Apa khy krge  

To aap usa tit ko nikal kar fek dete heyye kit dushit hey agar ye mila hey to makhan ko mila nhi kr sakti yahi. Kit mela kar de par adhi hamara man akhan key bhati sudh hoga tokuvichr ko soyam jana hoga  amr rakhe yes saser mey kit to hoge  apko dudh bana hey ya makhan ye nirnay apaka …..

                                             ……shweta patil……. 

Leave a Reply